Home :Producten : ...

Koorscholing

Heeft uw koor behoefte aan een gezamenlijke bijscholing? Voix Si! kan u dit bieden. Het aanbod kan geheel worden afgestemd op de vraag. Een ééndaagse workshop behoort tot de mogelijkheden.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:
vocaal-technische aanwijzigingen (b.v. omgaan met klinkers) en oefeningen voor het verbeteren van de koorklank, horen van en luisteren naar andere stemgroepen om zodoende de koorklank te verbeteren, houding- en ademhalingsaspecten.